Prihlasovanie na kurzy

Tu nájdete spôsoby ako sa prihlásiť na svoje kurzy

Prihlasovanie online

Prihlášiky ONLINE prijímame do 17.9. 2018

  • výnimkou sú uchádzači o kurz IELTS a TOLES, ktorí sa sa môžu prihlasovať do 31. 9. 2018
  • po vyplnení elektronickeho formuláru a jeho odoslaní vás budeme kontaktovať a poskytneme vám informácie o možnostiach úhrady školného a bližších informáciách týkajúcich sa rozvrhu a priebehu výučby.
  • uchádzač je registrovaný do kurzu po vyplnení formuláru a uhradení školného.

Prezenčná forma prihlasovania

Prezenčná forma prihlasovania sa usktuoční v dňoch 3.9.- 14.9. 2018 od 14:00 do 18:00 v priestoroch školy, t. j. Hlavná 2 (Wetzlerov dom) Trnava

  • záujemcovia, ktorí nie sú na úrovni začiatočnkov, môžu pri prihlasovaní súčasne absolvovať vstupný test, po ktorom určíme príslušný stupeň znalosti

Začiatok kurzov plánujeme na 17.9. 2018.