O nás

Škola, vďaka ktorej sa zlepšíte spolu s tými najlepšími!

Najstaršia jazyková škola na Slovensku

BEA ENGLISH STUDIO – Anglická jazyková škola Trnava vznikla v roku 1991. Je najstaršou súkromnou jazykovou školou na Slovensku. Zakladateľkou a riaditeľkou školy je PhDr. Beatrica Kufelová, PhD. – anglistka a garant viacerých študijných programov. Škola sa orientuje predovšetkým na jazykové kurzy anglického jazyka pre všetky vekové kategórie, vrátane detí a študentov. Od začiatku svojej existencie sa v kurzoch uplatňuje metóda výučby formou tvorivej dramatiky, ktorá je populárna najmä medzi deťmi a študentmi. Práve oni pripravili zopár zaujímvacýh a inšpiratívnych výstupov v angličtine – a to aj pre deti z Detského domova v Trnave.

Jazykové vzdelávanie zahŕňa všeobecnú, konverzačnú a odbornú angličtinu-právo, medicína, zdravotníctvo, bankovníctvo, business, technika, administratíva a štátna správa a kurzy pre hotelové a reštauračné služby. Škola ponúka aj štátnicové kurzy a skúšky na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov-FCE,CAE,IELTS ,TOLES a iné. Frekventanti dosahujú pri skúškach úspešnosť 80 percent. Absolventi majú úspešné uplatnenie na trhu práce na Slovensku aj v zahraničí. Výučba sa realizuje v intenzívnej, polointenzívnej forme cez týždeň, cez víkend a v týždňových blokoch v rozličných častiach Slovenska.

Profesionálny prístup

Kurzy sú skupinové alebo individuálne-v priestoroch školy  alebo vo firmách. Lektorský tím reprezentujú výlučne učitelia s odborným vzdelaním alebo native spíkri so skúsenosťami, dobrými referenciami a pozitívnou odozvou študentov.

BEA ENGLISH STUDIO spolupracuje s British Council a je členom programu Addvantage Partnership Programme. Odborným garantom kurzov je PhDr. BEATRICA KUFELOVA, PhD., ktorá intenzívne spolupracuje s British Council a ostatnými vzdelávacími inštitúciami u nás a v zahraničí. BEA ENGLISH STUDIO vyniká profesionalitou, tradíciou, vynikajúcimi výsledkami a priateľskou atmosférou.

Nové miesto

Od 1.3.2018 sa škola presťahovala na Hlavnú 2, (Wetzlerov dom) Trnava. Štúdium angličtiny a iných jazykov, ktoré sú v ponuke, je tak možné spojiť s príjemným posedením v historickom renesančnom dome v centre Trnavy, kde sa nachádza renomovaná reštaurácia a kaviareň.

Pedagogické zabezpečenie

V jazykových kurzoch vyučujú pedagógovia s odborným vzdelaním, ktorí absolvovali a absolvujú odborné stáže a pobyty v zahraničí. Aktívne vystupujú na seminároch a konferenciách. Svoje pedagogické skúsenosti tiež prezentujú vo svojich publikačných výstupoch.